Main Image

Vannklyngen

Top Image

OM VANNKLYNGEN

Vannklyngen har som formål å å være en uavhening forening som arbeider med arena og nettverksbygging for bedrifter i vannbransjen. Formålet med Vannklyngen er å styrke verdiskapning og innovasjon i medlemsbedriftene gjennom aktivt samarbeid.

Vannklyngen - Clean Water Norway ble stiftet i 2004 og består av medlemmer innenfor en rekke fagområder, med det til felles at vi jobber i vannbranjen og er en del av norsk vannindustri. Mangfoldet blandt våre medlemmer er større enn man kanskje kunne tro, alt fra leverandører av  maskinelt utstyr, rør og koblinger, styringssystemer og sensorer til leveranse av komplette anlegg , entreprenører og rådgivere. Vi arbeider nært sammen med forskningsinstitutter, universitet og høgskoler.  Vår hovedtyngde av medlemmer er lokalisert  i Vestfold, men Vannklyngen er en arena for alle medlemmer i Norge som jobber innen vannindustrien.  

 
Side Image

Vil bli medlem i Vannklyngen?

Vannklyngen er en uavhengig forening som arbeider med arena- og nettverksbygging for bedrifter i vannbransjen. Formålet med Vannklyngen er å styrke verdiskaping og innovasjon i medlemsbedriftene gjennom aktivt samarbeid. Vil bli medlem i Vannklyngen?
Ta kontakt i dag!