Fornyet tillit i Beijing for CAMBI

Åpning av ett av fem biogassanlegg i Beijing  som tilsamme vil redusere klimagassutstlipp  med 300.000 tonn CO2 ved å produsere strøm og dermed erstatte kull. CAMBIs teknologi går ut på å trykkkoke avløpslam fra avløpsrenseanlegg på en slik måte av mer av energien i avfallet kan omdannes til metan. Slammet, som er hygienisk trygt, kan brukes i landbruk som gjødsel og jordforbedring.  Anlegg ble åpnet 6. april 2017
Fint besøk på åpning av nytt Cambi anlegg på  Xiaohogmen Water Recalation Plant
Fra høyre:  COO Per Lillebø fra Cambi, Minister  Monica Mæland fra Nærings- og Handelsdepartementet i Norge,  Ambassadør Wang Min fra den kinisiske  ambassaden i Norge, Statsminister Erna Solberg fra Norge, Visedirektør Pan Anjun fra Beijing Water Authority, Formann Lin Xumei fra Beijing Drainage Group,  Direktør Shi Lei fra Beijing Drainage Construction 

 
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker